Software Hub

Cookies i Polityka Prywatności

COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony znajdującej się pod adresem https://softwarehub.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’ dalej Rozporządzenie 2016/679.

 1. Software Hub sp. z o.o., informuje, że przestrzega przepisów rozporządzenia 2016/679 i chroni dane swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Software Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 33a/7, 02-495 Warszawa zwany dalej Software Hub. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: https://softwarehub.pl lub listownie na powyższy adres.
 3. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zawartej umowy lub do podjęcia działań przez zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w celu odpowiedzi na zadane pytania a także w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony roszczeń jako prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych osobowych.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku niepodania danych nie będzie Pan/Pani mógł/mogła zawrzeć z nami umowy bądź nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym Administrator może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Administratora danych w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).
 8. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową oraz w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na administratorze i niezbędnością wypełniania obowiązków, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji w/w zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 10. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

 1. W ramach strony dostępnej pod adresem https://softwarehub.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu.
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer oraz czas przechowywania. Mogą być one odczytywane przez naszą stronę, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.  Google’a Facebook).
 3. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe.
 4. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub też innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. możliwości logowania się – wykorzystywane są podczas uwierzytelniania użytkowników
  2. Zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony
  3. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  4. Utrzymania sesji użytkownika
  5. Tworzenia statystyk (ilu użytkowników korzysta ze strony, jak długo trwają odwiedziny strony). W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, – Google Analytics.
 6. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystanie cookies przy przeglądaniu strony internetowej – należy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki). Ustawienia można zmienić w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też aby otrzymywać informacje o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu.
 7. Informujemy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.