Szybki

kontakt

Software Hub sp. z o.o.
ul. Ryżowa 33a/7
02-495 Warszawa

  • NIP 7831745232
  • KRS 0000629823
  • REGON 365083606

Godziny pracy
poniedziałek-piątek 10:00-18:00

Inspektor ochrony danych
dr hab. Małgorzata Ganczar
iod@softwarehub.pl


/4parents

Wygodna

wiadomość

    Informujemy, iż administratorem danych jest Software Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 33a/7. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail biuro@softwarehub.pl formularz kontaktowy pod adresem https://softwarehub.pl, telefonicznie 22 8630807. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.