Kariera

Kariera

Kariera

Software Hub sp. z o.o. to zespół osób w wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowy, sprzedaży i wdrożeń nowoczesnych systemów informatycznych. Do naszej dynamicznie rozwijającej się firmy poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Python Developer oraz JavaScript Developer

Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Software Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 33a lok. 7. Moje dane nie będą udostępnione innym podmiotom i będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • utrzymanie i rozwój istniejących systemów z obszaru edukacji
 • WYMAGANIA:

  • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w technologiach Phyton,Django,PostgreSQL i/lub Javascript, Node.js, React.js, Ionic Framework, PostgreSQL, Redis, .net core oraz doświadczenie w MS Azure ( wskazana znajomość cqrs i event sourcing)

  OFERUJEMY:

  • Umowa o pracę (niepełny etat) lub umowę B2B
  • Elastyczny czas pracy
  • Praca zdalna
  • Wyposażenie stanowiska pracy
  • Telefon i internet służbowy
  • Miłą atmosferę

  Wymagane dokumenty
  CV z informacjami: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub załączonych dokumentów – w szczególności jeśli zawarte są dane szczególnej kategorii.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
  TAK NIE
  …………………………….
  Data, podpis osoby, której dane dotyczą

  Administratorem Pani/Pana danych jest Software Hub sp. z o.o.,. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 33a/7, Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000629823, NIP 7831745232, REGON 365083606. Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości).
  Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro(at)softwarehub.pl
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Małgorzata Ganczar dane kontaktowe Inspektora: e-mail: iod(at)softwarehub.pl
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów do pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz na podstawie Państwa zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku podania przez Państwa szerszego zakresu danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia rekrutacji.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do pracy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji.
  Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych żadnym odbiorcom.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.